Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Translate This Blog

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Apakah Yesus itu Tuhan ?

Written By Sugar Sugiyarto on Saturday, September 22, 2012 | 9/22/2012 06:02:00 AM

- Jesus BERDOA memohon rahmat dari ALLAH S.w.t. Mana mungkin Jesus itu
adalah ALLAh.

“Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman
ia berdoa kepada Allah.” Lukas 6:12

Orang-orang Kristian menganggap Jesus itu Tuhan melalui ayat ini
“Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi
Tuhan, baik atas orang-orang mati, mahupun atas orang-orang hidup.” Roma
14:9

Tetapi adalah perlu diingat, ayat itu bukannya ayat dari Jesus sendiri, ianya
bukan Firman ALLAH, tetapi ianya adalah kata-kata yang dibuat oleh Paulus
bagi jemaahnya di Rome. Jelas di situ kandungan BIBLE bukan semuanya
FIRMAN ALLAH tetapi telah ditambah dengan kata-kata dari Paul juga.

- Jesus besyukur kepada Tuhan, mana mungkin Tuhan mengucap terima kasih
kepada diriNya sendiri.
“Yesus bersyukur kepada Tuhan.” (Matius ll:25, Lukas 10:21)

- Jesus beribadat kepada ALLAH, mana mungkin Tuhan menyembah dirinya
sendiri?? Nampak jelas di situ wahai Alexious kawanku. Betapa Jesus sendiri
beribadat kepada ALLAh, menyembah ALLAh yang satu. Tidak logik sama
sekali Tuhan menyembah kepada dirinya sendiri.

- Jesus dilahirkan oleh manusia, mana mungkin dia adalah anak Tuhan. Kalau
dia turun dari langit tu lain lah sedikit kalau awak nak kata anak Tuhan pun. Ini
dia lahir dari perut Maryam, seorang manusia, HAMBA ALLAH.

- Jesus terasa lapar dan perlu makan, mana mungkin Tuhan berasa lapar.
Jangan anda merendah2kan Tuhan, kerana Tuhan tidak lapar dan dahaga.
Tuhan tidak mengantuk dan tidur sebagaimana manusia. tetapi Jesus juga
tidur, bermakna dia adalah manusia, seorang Rasulullah.

“Karena pada masa Aku lapar, kamu memberi Aku makan; Aku dahaga, kamu
memberi Aku minum; Aku seorang keluaran, kamu menyambut Aku;” Matius
25 : 35

- Jesus juga merasa sakit, mana mungkin Tuhan merasa sakit. Allah S.w.t
Maha Perkasa dan Maha Kuasa, tidak sekali-kali Dia bersifat dengan sifat
makhluk.

“Aku bertelanjang, kamu memakaikan Aku dengan pakaian; Aku sakit, kamu
melawati Aku; Aku di dalam penjara, kamu datang berjumpa Aku.” Matius 25 :
36

- Jesus bertubuh manusia, mana mungkin Tuhan bertubuh seperti manusia.

- jesus pernah mengeluh, ditinggalkan Tuhan. Mana mungkin Tuhan
meninggalkan diriNya sendiri.

“Engkau sendiri telah menolak Aku, demikianlah firman TUHAN, telah pergi
meninggalkan Aku. Maka Aku mengacungkan tangan-Ku dan membinasakan
engkau; Aku sudah jemu untuk merasa sesal.” Yeremia 15:6

- Jesus tidak pernah MENGAKU dia adalah Tuhan. Tidak ada bukti sama sekali
Jesus mengaku dia itu Tuhan, tiada dalam Bible sekalipun. Mana mungkin
Tuhan tidak mengaku dia Tuhan, tetapi pengikut2 nya yang pandai2
meletakkan Jesus sebagai Tuhan.

Jesus hanya menyuruh menyembah ALLAH, Tuhan yang satu, sepertimana
dialognya dengan IBLIS ini

“Dan Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memper­
lihatkan kepada-Nya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan
berkata kepadaNya: “Semua itu akan kuberikan kepada-Mu, jika Engkau sujud
menyembah aku. ” Maka berkatalah Yesus kepadanya: “Enyahlah, Iblis! Sebab
ada tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia
sajalah engkau berbakti!” (Matius 4:8-10)

“Yesus lebih kecil daripada Tuhan.” Yohanes 10:29

“Tuhan lebih besar dari pada Yesus.” Yohanes 14:28

“Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan.” Markus 16:19, Roma 8:4

“Yesus berdiri di sebelah kanan Tuhan.” Kisah Para Rasul 7:56

- Dialog-dialognya dalam Bible sepertimana dialog2 Nabi Musa a.s dalam
Taurat dengan ALlah. Maka Jesus hanya adalah nabi Allah, itu sudah terbukti,
sama seperti Nabi Musa a.s dan nabi2 lain. Tetapi mengapa anda puja
seorang manusia sama seperti anda puja Tuhan? Itu sudah sesat yang nyata.
Sama seperti agama2 yang menyembah berhala dan memuja jin (yang sudah
dibuat patung), konon2nya itu Tuhan mereka.

- Jesus juga mengajar kita menyebut INSYAALLAh, iaitu Jika ALLAh
Mengkehendaki. Bukti2nya
“Jadi sekarang, hai kamu yang berkata: “Hari ini atau besok kami berangkat ke
kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta
mendapat untung”, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok.

Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja
kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata: “Jika Tuhan
menghendakinya, kami akan hidup dan beruat ini dan itu.” Tetapi sekarang
kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang
demikian adalah saIah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat
baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa.” (Yak 4:13-17)

“Ia minta diri dan berkata: “Aku akan kembali kepada kamu, jika Allah
menghendakinya.” Lalu bertolaklah ia dari Efesus.” (Kis 18:21)

“Tetapi aku akan segera datang kepadamu, kalau Tuhan menghendakinya.
Maka aku akan tahu, bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu,
tetapi tentang kekuatan mereka.(1 Kor 4:19).

Maka jika Jesus pun berkata begitu, maknanya dia pun tidak tahu apa akan
terjadi pada masa depan. Mana mungkin Tuhan tidak mengetahui tentang
masa depan. Sedangkan Allah Maha Mengetahui, segala ilmu , pengetahuan,
masa dulu dan masa depan semua dalam ILMUNYA.

- Jesus tidak tahu tentang akhirat, tetapi hanya ALLAH Yang Mengetahui
tentang akhirat.
“Allah tahu bila datangnya kiamat, sedang Yesus tidak tahu.” Matius 24:36

-Jesus terpaksa diangkat ke langit oleh para malaikat untuk mengelakkan dari
kena salib. Mana mungkin Tuhan tidak dapat melawan manusia. Sedangkan
kuasa Allah hanya berkata KUN, maka akan berlakulah. Dia sebut KUN sahaja
boleh hancur seluruh manusia. mana mungkin Jesus itu Tuhan hingga dia
terpaksa diangkat ke langit?

- Jesus pun tidak pernah menyebut tentang Kristian. Kristian ini diada-adakan
oleh pengikut-pengikutnya lama selepas ketiadaan Jesus.
“Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen.” (Kis
11:23-26)

- Dalam Bible pun ada menyebut bahawa Tiada Tuhan selain ALLAH, buktinya
adalah dalam ayat dari BIBLE di bawah;

“Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui, bahawa Tuhanlah Allah, tidak ada
yang lain kecuali Dia.” Ulangan 4:35-39

- Dalam Bible juga menyebut tentang TAUHID (mengesakan ALLAH).
Tauhid Nabi Musa (Ulangan 4:35, Ulangan 6:4, Ulangan 32:39)
Tauhid Nabi Daud (II Samuel 7:22, Mazmur 86:8)
Tauhid Nabi Sulaiman (I Raja-raja 8:23)
Tauhid Nabi Yesaya (Yesaya 43: 10-11, Yesaya 44:6,Yesaya 45:5-6, Yesaya
46:9)
Tauhid Yesus (Markus 12:29, Yohanes 5:30, Yohanes 17:3)

- Jesus tidak pernah mengajar konsep penebusan dosa yang dibuat oleh orang
lain. Tetapi pengikut-pengikutnya kemudian hari sendiri telah mereka-cipta
konsep penebusan dosa orang lain. Semua nabi menekankan adanya tanggung
jawab individu atas segala perbuatan setiap manusia (Yehezkiel 18:20,
Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29-30, II Tawarikh 25:4).

Insaflah bagi mereka yang mengaku Jesus sebagai Tuhan, kerana Jesus
hanya sekadar manusia biasa dan dia adalah salah seorang Rasul Allah. Saya
sayangkan Jesus sebagai nabi, tetapi tidak sekali-kali akan memujanya
sebagai Tuhan kerana “TIADA TUHAN YANG LAYAK DISEMBAH MELAINKAN
ALLAH”.

“Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang
bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula
diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia” . Surah Al-
Ikhlas

“Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Aku, maka
sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku.” Surah Thaaha :
Ayat 14

Dan lain2 lagi

Pernah Yesus mengatakan “Sembahlah AKU”??
Sedangkan perkara tentang TUHAN mesti dijelaskan dengan sejelas2nya
terhadap umat MANUSIA. Perkara KeTuhanan bukan perkara main2, bukan
perkara kecil. Maka adalah RASIONALnya ia perlu diJELAS kan dengan
SEJELAS2Nya

JIka ianya TIDAK JELAS / KABUR, maka ia boleh menimbulkan SALAH FAHAM ,
KEKABURAN dan KEBINGUNGAN bagi manusia. Dan akhirnya dari KEKABURAN
itu lah menjadikan manusia SESAT

Seperti mana orang tersesat dalam hutan, salah faham yang mana jalan yang
betul yang mana salah untuk dilalui untuk keluar dari hutan
Dapat kita perhatikan dengan JELAS dan NYATA bahawa JESUS bersifat
dengan sifat manusia yang nyata, bukan sifat-sifat Ketuhanan. Jika anda
mahu mengetahui asas kepada sifat ALLAh, sifat Ketuhanan, berikut
disertakan;

Asas Sifat 20

Ketahuilah bahawa Allah mempunyai sifat 20. Saya akan terangkan secara
ringkas sahaja di sini, kerana perbahasan mengenai Sifat 20 ini terlalu panjang
sebenarnya, dan perlu dipelajari dengan lebih mendalam untuk mengenal Allah,
Tuhan sekelian alam.

Sifat Nafsiah

1 – Wujud
Sifat Salbiyah
2 – Qidam – Sedia ada
3 – Baqa’ – kekal
4 – Mukhalafatuhu lil hawaadith – Berlawanan dengan yang baru, tidak sama
dengan makhluk
5 – Qiyaamuhu binafsih – Berdiri dengan sendirinya, tanpa kuasa lain
6 – Wahdaaniyah – Esa, Tunggal, satu, bukan Trinity.
Sifat Ma’ani
7 – Qudrat – Berkuasa , (takluk kepada segala mumkinun)
8 – Iradat – Berkehendak , menentukan (takluk kepada segala mumkinun)
9 – Ilmu – Mengetahui (takluk pada segala yang wajib, mustahil dan ja’iz bagi
aqal.) , Dia mengetahui segala sesuatu tanpa ada yang dapat berselindung
dariNya.
10 – Hayat – Hidup , (tiada takluk, tetapi syarat bagi aqal kita menerima
adanya sifat-sifat yang lain.) Tuhan itu sentiasa hidup dan tidak sekali-kali
mati. Tidak seperti yang didakwa Kristian bahawa Tuhan mati dan hidup
kembali. Kalau Tuhan mati, bermakna ada yang boleh mematikan Tuhan, itu
sudah menghina martabat Tuhan.
11 – Sama’ – Mendengar (takluk pada segala yang maujud.), Dia dapat
mendengar segala percakapan makhluk bukan seperti kita yang terbatas.
12 – Bashor – Melihat (takluk pada segala yang maujud.) – Dia dapat melihat
segala makhluk.
13 – Kalaam – Berkata-kata
Sifat Ma’nawiyah
14 – Qaadirun – Yang berKuasa, melazimkan Qudrat berdiri pada dzat
15 – Muriidun – Yang Menentukan maka melazimkan Iradat yang berdiri pada
dzat
16 – ‘Alimun – Yang Mengetahui maka melazimkan ‘Ilmu yang berdiri pada
dzat
17 – Hayyun – Yang Hidup melazimkan Hayyat yang berdiri pada dzat
18 – Sami’un – Yang Mendengar melazimkan Sami’ yang berdiri pada dzat
19 – Bashirun – Yang Melihat melazimkan Basir yang berdiri pada dzat
20 – Mutakallimun – Yang Berkata-kata melazimkan Kalam yang berdiri pada
dzat

Wallahu a’lam.

Sumber: mrsmheadlimit dot blogspot dot om

0 komentar:

Post a Comment

Salam hangat....
Komentar anda adalah tanda jabat erat persahabatan di antara kita.